Alle innlegg av tomrolfin

REFERAT FRA STYREMØTE 18. JANUAR

Styremøtet ble avholdt i Bytingstua og ble ledet av Tom Rolf Ingebretson

Til stede: Tom Rolf Ingebretson, Trygve Nyland Jensen, Nils Johan Føyn, Halvor Roxrud, Lennart Carlsson, Gro Wikheim Korsmoe og Kari Skodvin

 1. Utflukter 2018. Så langt har 10 meldt interesse for helgekurs i landskapsfotografering, men det er åpent for flere påmeldinger. Vi inviterer Henrik Strømstad til å holde foredrag om landskapsfotografering på en klubbkveld 12. eller 19. april. Helgekurset avvikles 12.—14. oktober. Klubben dekker honoraret til foredrag, og subsidierer kursavgiften med 5000 kroner.
 2. Program 2018. Sommeravslutningen flyttes til fredag 29. juni. Trygve sjekker Skipperstua og Kumlegården som alternativer til Miramar.
 3. Årsmøte. Varsling om årsmøte (15. februar) er sendt ut. Frist for forslag til årsmøtet er 30. januar.
 4. Årsmelding forfattes av Tom og legges ved innkallingen til årsmøtet.
 5. Valgkomiteen (Ricardo og Arnt) har så å si avsluttet sitt arbeid med å finne kandidater til styret.
 6. Kalender 2018 for Blomsterringen deles ut til alle medlemmer. Dessverre er det blitt en del feil fordi trykkeriet brukte ukorrigerte filer. Dessuten har det, merkverdig nok, kommet inn noen gale tall i kalendariet. Vi har fått refusjon fra trykkeriet.
 7. Digital avstemming. Vi tar kontakt  med Bjørn Ruistuen og spør om han kan/ vil tilrettelegge for digital avstemming på Månedens bilde.
 8. Opphengingsteam. Medlemsutstillingen rigges ned av samme team som satte den opp. NB. Ta vare på etikettene med tittel og fotografens navn! Disse skal Kari ha. Nesoddingene i styret undersøker muligheten for å bruke Vanntårnet på Nesodden til dette årets medlemsutstilling. Teamene fungerer bra som de er; det er ikke behov for å få inn en erstatning for Helge Markussen.
 9. Facebook, g-mailkonto og Dropbox bør alle administreres av den som til enhver tid er klubbleder. Dette er ikke helt gjennomført ennå.
 10. Fotoekskursjoner i nærområdet. Oversikten over brukbare fotomål i nærområdet skal være lagt inn på nettsiden vår, men er vanskelig å finne. Mer info følger om dette.
 11. Bilder av medlemmene på nettsiden vår. Her er det dessverre mange syndere! Send et portrett av deg til drobak.fotoklubb@gmail.com. Ulike represalier overveies. 🙂
 12. Frogn Kulturråd. Oppfordring om å delta på møtet tirsdag 23. går videre til medlemmene.
 13. Juryering. Forslag om å endre praksis ved juryering av bilder: 1. plass gir 6 poeng, 2. plass 3 poeng og 3. plass 1 poeng. Ved stemmelikhet blir det ny avstemming til endelig vinner kåres. Det skal legges mer vekt på å begrunne tildeling av poeng. Nils Johan lager en liten oversikt over kriterier en kan ha i bakhodet (men «regelbrudd» kan også være et kriterium).

19.01.2018
Referent

Kari Skodvin

MÅNEDENS BILDE JANUAR

Temaet denne gangen er «julebilder».

Til sammen 19  bilder ble sendt inn av 7 fotografer.

Her er resultatlisten:

 1. Nina Nesse – Under stjernene
 2. Eirin Visted Dahl – Gammeldags
 3. Gro Wikheim Korsmoe – Jul for galleriet
 4. Gro Wikheim Korsmoe – Jul med din glede
 5. Gro Wikheim Korsmoe – Now that the magic has gone
 6. Tom Rolf Ingebretson – Julehuset Drøbak 2

 

Vi gratulerer!

Referat fra styremøte 16 november

Styremøtet ble avholdt i Bytingstua og ble ledet av Tom Rolf Ingebretson

Til stede: Tom Rolf Ingebretson, Trygve Nyland Jensen, Nils Johan Føyn, Halvor Roxrud, Lennart Carlsson og Kari Skodvin

 1. Facebook og digitale medier. Fotoklubbens leder bør automatisk fungere som administrator for klubbens Facebookside og Gmail-konto, men oppgaven som redaktør delegeres dertil egnede. Forslag om at Gro Korsmoe blir redaktør og får hovedansvaret for Facebook-kontoen (etter Wenche Engebrethsen). Nils Johan undersøker om gmail-kontoen er registrert på ham; overfører i så fall ansvaret til Tom. På hjemmesiden er Bjørn Ruistuen administrator og Tom redaktør Tom sjekker med Bjørn om hvem som nå er kontaktperson for Surftown.
 2. Program for 2018 sendes ut med mindre endringer.
 3. Utflukter. Ekskursjon til Drammen 7. juni (gate/nattfoto). Forutsatt et minimum antall påmeldte planlegges et helgeseminar med Henrik Strøstad om landskapsfoto i Grebbestad 7. til 9. september. Lennart kontakter Strøstad ang. tidspunkt, og undersøker hotellpriser. Strøstad tar 16.000 for en kurshelg.  Det blir i så fall bindende påmelding og depositum, som ved utflukten til Langedrag.

Lennart har laget en oversikt over fine fotosteder i nærområdet, med opplysninger om hva som karakteriserer stedet, hvordan man kommer dit osv. Oversikten legges ut på nettstedet vårt. Medlemmene oppfordres til å supplere med egne godbiter.

 1. Medlemsutstillingen 2017. Juryen kommer sammen førstkommende mandag. 19 fotografer har levert bidrag.
 2. Bildekritikk. Generelt er folk tilbakeholdne med å kommentere Månedens bilder. På den måten blir det lite diskusjon rundt kriteriene for å bedømme bilder. Vi ber Drammen Fotoklubb juryere Månedens bilde fra Drammen, og tilbyr oss å juryere bilder for dem. Vi kan evt. invitere Joar (Joar Foto) til å snakke om bildekritikk på et medlemsmøte.

Vi minner også om at medlemmene kan be spesielt om bredere kritikk av egne bidrag til Månedens bilde. Da må Tom få beskjed før medlemsmøtet.

 1. Opphenging av Månedens bilder. Også i år blir det etterslep på opphenging av Månedens bilder. Det innskjerpes at vinnerne av konkurransen umiddelbart må legge bildene sine inn i serveren til Torstein, slik at det blir en jevn utskifting av bilder i kinoen og på Drøbak Amfi. Trygve får i oppgave å purre etternølere og å følge opp prosessen. Forslag om å plotte inn tidspunkt (uke) for når bilder skal 1. være levert Torstein, 2. ferdig printet fra Torstein, og 3. hengt opp i det rullerende systemet.
 2. Månedens bilde for desember utgår pga kollisjon med medlemsutstillingen. Møtet samme dag – 13. desember – utgår også.

Heretter vil vi gjeninnføre passepartout på alle Månedens bilder. Prisen for et innrammet bilde justeres etter stykkpris på siste leveranse av rammer. Kari lager en prisoversikt som Tom legger ut på hjemmesiden.

 1. Blomsterringens kalender 2018 kommer 4. eller 11. desember. Alle klubbens medlemmer mottar ett eksemplar!
 2. Julebord på Kumlegården 15. desember. Pris og frist for påmelding sendes ut.

 

17.11.2017
Kari Skodvin

MÅNEDENS BILDE NOVEMBER

Temaet denne gangen er «lang lukkertid».

Til sammen 39  bilder ble sendt inn av 14 fotografer.

Her er resultatlisten:

1. Lennart Carlsson – Garden by the sand
1. Benny Berget – Kynren 3
1. Trygve Nyland Jensen – Inn i det ukjente
2. Ricardo Rodrigues – Larkollen om natten
2. Helge Markussen – Isskulptur
2. Jan Fuglseterh – Vårbekken
2. Havor Roxrud – Lys i mørket

Vi gratulerer

MÅNEDENS BILDE OKTOBER

Temaet denne gangen var «i skogen».

Til sammen 41  bilder ble sendt inn av 14 fotografer.

Her er resultatlisten:

1. Rognebærkos, Tore Johan Birkeland
2. Høsten er kommet, Tom Rolf Ingebretson
2. På tur i pinjeskogen, Gro Korsmoe
4. Innflyvning, Jan Fuglseth
5. Venter på julen, Tom Rolf Ingebretson
6. Nøtteskrike, Jan Fuglseth
6. Høstblader, Tommy Edvardsen
6. I skyggen, Gro Korsmoe

Vi gratulerer!

 

 

 

MÅNEDENS BILDE SEPTEMBER

Temaet denne gangen var «Komposisjon – linjer».

Til sammen 39 bilder ble sendt inn av 14 fotografer.

Resultatet etter avstemningen ble:

1 – På vei, Odd Kristiansen
2 – Walk the line, Tore Johan Birkeland
3 – Vannlinjer, Benny Berget
4 – Kurvede linjer, Kjell Espeland
4 – Power, Gro Korsmoe
6 – Da kull var gull, Helge Markussen

Vi gratulerer!

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅNEDENS BILDE AUGUST

Temaet denne gangen var «Vann».

Til sammen 36 bilder ble sendt inn av 13 fotografer.

 1. Night in Paradise, Tore Johan Birkeland
 2. Speiling, Helge T Markussen
 3. Vannlek, Lennart Carlsson
 4. Den gamle mannen og havet, Ragne Lysaker
 5. Mønsterelv, Helge T Markussen
 6. Vannspeil, Tommy Edvardsen
 7. Bjørn i vann, Torstein Gleditsch
 8. Regn på gang, Trygve Nyland Jensen

Vi gratulerer

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 8. JUNI

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson. 15 medlemmer til stede.

 

 1. I alt tre ekskursjoner er blitt avlyst pga. lav/ingen oppslutning (hhv. tur til Fotomuseet i Horten og ekskursjon til Østensjøvannet) eller dårlige værforhold (makrofotografering). Vi ser på mulighetene for å prøve på nytt til høsten.
  Ny turansvarlig fram til neste årsmøte er Lennart Carlsson. Valgt med akklamasjon!
 2. Alle oppfordres til å bidra til Blomsterringens årskalender. Her gjelder ingen ett-års-regel. Let i arkivene eller ta nye bilder. Vi er ute etter glansbilder av Norge, alle årstider.
  Innleveringsfrist 10. august. 5 bilder per fotograf. Bildeformat 3 x 2, liggende.
 3. Rotarys visebok. Juryen, Lennart Carlson, Nils Johan Føyn, Torstein Gleditsch og Gro Korsmoe, har gjort en god og grundig jobb med å velge bilder til viseboka. Utvalget ble vist fram på møtet. Etter at Rotary har bestemt hvilke bilder de vil bruke, må fotografene gå igjennom og klargjøre sine respektive bidrag, inklusive å godta eller forkaste juryens forslag til forbedringer (diverse mekking som beskjæring mm).
 4. Tema for årets medlemsutstilling: Frogn. Bidragsytere kan sende inn i alt fem bilder, og blir representert med minimum ett bilde, som plukkes ut av en (ennå ikke utpekt) jury.
 5. Tom sender ut invitasjon til sommeravslutning på Miramar 15. juni. Vi håper mange har lyst og anledning til å komme.
 6. Vi har lyst til å teste ut digital stemmegivning for medlemmer som ikke stiller på møtet når Månedens bilde kåres, gjerne med mulighet til å legge inn en begrunnelse for førstevalget. Ekstern juryering av Månedens bilde er også noe vi ønsker å få til som et korrektiv til vår egen stemmegivning.
 7. På flott initiativ fra Kjell Espedal får klubben besøk/foredrag av fotojournalist Luca Kleve-Ruud. Sannsynligvis 31. august. Hjemmeside www.luca.no.
 8. Ved årets NM i foto kom Drøbak fotoklubb på en 16. plass totalt.

Vi gratulerer!

Referent: Kari Skodvin

REFERAT FRA STYREMØTE 8 juni 2017

Styremøtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Til stede var: Nils Johan Føyn, Trygve Nyland Jensen og Kari Skodvin

 1. Det må velges ny turansvarlig.
 2. Tidsplan for årskalender. Tekstarbeidet må skje i siste halvdel av august. Bjørn skal undersøke nærmere med trykkeriet om formatet. Vi har gått ut fra 3:2.
 3. Rotarys visebok: Juryen har valgt ut 36 bilder. Torstein må sørge for at Rotary får tilgang til bildene.
 4. Ut fra en helhetsvurdering av innleverte bilder, økonomi, tidsbruk og engasjement (nevnt i tilfeldig rekkefølge) kommer vi ikke til å gå videre med skrytebokprosjektet. I stedet setter vi Frogn som tema for medlemsutstillingen i desember. Ragne Borge Lysaker har foreslått å lage en «bildekarusell» med bildene. Dette er det mulig å komme tilbake til dersom det er interesse for det. Frist for å søke midler fra Frogn kulturråd er i oktober.
 5. Sommeravslutning 15. juni. Trygve har bestilt bord til 15 pluss/minus på Miramar.
 6. Om vi kan få lagt til rette for det, vil vi gjerne teste digital stemmegivning på Månedens bilde for medlemmer som ikke kan komme til møtet. Vi vil også forsøke å få en annen klubb til å juryere Månedens bilde for oss. Vil eksterne vurdere bildene annerledes enn vi gjør?
 7. Vinnerbilder fra Månedens bilde blir ikke lenger levert med passepartout. Prisen for et innrammet bilde blir dermed kr 250. Det blir ikke åpnet for separat kjøp av rammer fra klubbens lager.
 8. Kari oversender presentasjon av klubben til Tom, så den kan legges ut på foto.no.

 

Referent: Kari Skodvin

MÅNEDENS BILDE JUNI

Temaet denne gangen var «Kolleksjon/ en historie på 3 bilder». Til sammen 45 bilder ble sendt inn av 15 fotografer.

1.Nils Johan Føyn: Skulpturene på Tomåsan
2. Tom Rolf Ingebretson: Kampen om damene
3. Evgeny Kunnikoff: Mot vår
3. Ragne B. Lysaker: Livssyklus
4. Tore Johan Birkeland: Ready for battle
5. Lennart Carlsson: På kirkebakken

Vi gratulerer!