Alle innlegg av tomrolfin

STYREMØTEREFERAT REFERAT FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

Møtet ble avholdt på Kjøkkenet på Drøbak Kino, ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Til stede: Tom Rolf Ingebretson, Trygve Nyland Jensen, Nils Johan Føyn, Kari Skodvin; Halvor Roxrud og Lara Teso (deler av møtet)

1 Medlemsutstillingen 2016 avholdes i desember. Fritt tema, ingen tidsbegrensning for når bildet er tatt. Frist for innlevering av bilder: 15. november. E-post med invitasjon sendt alle medlemmer.
Forslag til jury: Torstein Gleditsch, Nils Johan Føyn og Nina Nesse. Tom spør dem.

2 Nytt skap, helst 1 m bredt og full høyde. Tom sjekker sjappe med brukte kontormøbler.

3 Kjøp/henting av bilder.  Trygve og Kari har laget oversikt over bilder som ikke er hentet og/eller betalt i 2015–16. Kari sender e-post til hver enkelt med svar- og betalingsfrist innen utgangen av november.

4 Lager av rammer. Klubben har per i dag 18 ubrukte rammer, hvorav tre med avvikende mål. Behov for innkjøp av rammer avklares når vi har fått beskjed om hvem som ønsker å betale for innrammet bilde (jf pkt 3).

5 Temaer Månedens bilde i 2017. Tom ber per e-post om forslag til (1) temaer Månedens bilder og (2) utflukter i 2016. Forslagene sendes Bjørn, som samler alt i et vakkert spørreskjema medlemmene kan fylle ut og returnere. Legg inn et kommentarfelt i skjemaet.

6 Skarping av temaer for Månedens bilde.  Engasjert diskusjon – og uenighet – om hvor langt vi skal gå i å definere rammene for et tema. Full tolkningsfrihet for den enkelte, eller skal månedens tema ledsages med en googlet definisjon, slik at alle stiller med en felles forståelse. Det siste kan prøves ut på enkelte temaer.

7 Kalender 2017. Siste korrektur er levert. Kalenderen ser flott ut, og vi sitter igjen med et solid bidrag til kassa.

8 Drøbak skrytebok. Kari sender ut en e-post om dette, og orienterer kort på møtet 3. november. Kjøres som et klubbprosjekt med månedlige oppsummeringer. Vi avgjør i oktober om materialet skal bli bok eller medlemsutstilling i 2017. Kari og Trygve holder i prosjektet.

9 Økonomi. Vi har kr 21 649 på bok per 20.10.16. Innkjøp av rammer og refusjon for print av bilder (Torstein) er ikke inkludert. På pluss-siden kommer salg av bilder etter fjorårets utstilling og Månedens bilder i år. Oppgjør for kalenderen kommer enten i år eller til neste år.

10 Medlemsliste, oppdatering.  Styret har fått en komplett medlemsliste med e-postadresser. Vi har 39 medlemmer pluss to som vurderer å melde seg inn.

11 Utflukter 2017, se pkt 5. Gatefotografering med forutgående innledning ble nevnt. Likeså tur til Tanum i Sverige, som Halvor tidligere har utredet.

12 Frogn kulturråd. Møte i Smia tirsdag 31. januar kl 18:00. Tom, Trygve og Kari stiller.

13 Automatisering av innlevering Månedens bilde.  Tom sender ut en e-post om hvordan man legger inn metadata i Lightroom, pluss prosedyre for innsending av 1., 2. og 3. plass-bilder som skal printes ut. Bjørn legger ut instruksen på nettsiden («Reglene for Månedens bilde»).

Referent

Kari Skodvin

Månedens bilde oktober

Tema denne gangen var «Sport». Til sammen 26 bilder ble levert inn. Delt 1. og 5.  plass

Resultatlisten:

1. Balongpiloten forbereder seg, Håvard Rye
1. Syklister, Håvard Rye
3. Pause, Tom Rolf Ingebretson
4. Kiting 2, Lennart Carlsson
5. Jeg er vinnern, Nina Nesse
5. En folkesport, Helge Hagerup

MÅNEDENS BILDE JUNI

I juni var temaet for konkurransen «Gatefoto». 34 bilder var sendt inn fra til sammen 12 fotografer.

2 bilder delte andreplassen og 2 bilder delte fjerdeplassen denne gangen. Resultatet ble som følger:

Vi gratulerer

1 – Nina Nesse-What
2 – Tore Johan Birkeland – Siesta
2 – Nils Føyn – Vindusvaskeren
4 – Håvard Rye – Roller og skjebner
4 – Anne Britt Flognfeldt Roadracing
6 – Benny Berget – Svunnen tid

 

 

MÅNEDENS BILDE APRIL

Møtet ble avholdt i Bytingstua, ledet av Tom Ingebretson. Til sammen 15 medlemmer hadde møtt opp.

Månedens tema var «Farger». 14 medlemmer hadde sendt inn bidrag.

1 – Tom Rolf Ingebretson – Fristende farger
2 – Håvard Rye – To flasker og en sykkel
3 – Lennart Carlsson – Rust
3 – Tom Rolf Ingebretson – Morsomt med vann
3 – Tore Johan Birkeland – Colorful
6 – Nina Nesse – På Oslo S
6 – Tore Johan Birkeland – Colored

Vi gratulerer!

 

MÅNEDENS BILDE MARS

Møtet ble avholdt i Bytingstua, ledet av Tom Ingebretson. Til sammen 8 medlemmer hadde møtt opp.

Månedens tema var «SKYGGER». Syv medlemmer hadde sendt inn bidrag.

Også denne måneden ble det delt førsteplass:

1 –  Håvard Angen Rye: Trær med lange skygger
2 – Arnt Lerheim: Heart of gold
3 – Lennart Carlsson: Mur
4 – Tom Rolf Ingebretson: Skygger på en snor
4 – Lennart Carlsson: På broen
6 – Odd Kristiansen: To i skyggen

Vi gratulerer!

 

 

 

MÅNEDENS BILDE NOVEMBER

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 12 NOVEMBER

Møtet ble holdt i Bytingstua og ledet av Bjørn Ruistuen.

Tema for månedens bilde var «Vær».

Det forelå 43 sterke kandidater til Månedens bilde, og vinnere ble:

1. Håvard Rye: Skiløper i snøstorm
2. Terje: Perlemor i kulda
3. Arnt: Hurtigruta i ruskevær
4. Tore: Lykkelig er den som har en paraply
5. Benny: Skjær i tåke
6. Arnt: Tåkeskyer i Geirangerfjorden

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 29. OKTOBER

Til stede: 11 medlemmer

Møtet ble holdt i Bytingstua, ledet av Tom Rolf Ingebretson.

  1. Vårt nye medlem Torstein Gleditsch fortalte litt om seg selv og viste bilder han hadde tatt. Flotte bilder.
  2.  Torstein Gleditsch hadde et flott innlegg «Fargerom», detaljert og interessant. Mye ta inn så dette må vi ta opp igjen.
  3. Kaffe og løs prat.
  4. Halvor Roxrud holdt et flott innlegg med bilder fra Langedrag med Elg og Gaupe. 2 av bildene.

10 22

MÅNEDENS BILDE OKTOBER

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 22 OKTOBER

Møtet ble holdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Tema for månedens bilde var «Trær».

Det forelå 49 sterke kandidater til Månedens bilde, og vinnere ble:

1 – Tre i måneskinn – Benny Berget
2 – Gamle trær i Son – Håvard Rye
2 – Den levende skogen – Wenche Engebretsen
4 – Treet – Tom Rolf Ingebretson
5 – Fem trær på golfbanen – Håvard Rye
6 – Brimham Rocks – Benny Berget
6 – Trær i morgenlys – Håvard Rye

MÅNEDENS BILDE SEPTEMBER

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 17. september

Møtet ble holdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Åtte medlemmer trosset regn og flomvarsel og stilte på møtet.

Tema for månedens bilde var «Speiling / Reflekser».

Det forelå 37 sterke kandidater til Månedens bilde, og vinnere ble:

1 Huset i vannet – Wenche Engebrethsen

2 Venter på besøk – Halvor Roxrud

3 Window – Wenche Engebrethsen

3 På stranden – Lennart Carlsson

4 Sol i vann – Trygve Nyland Jensen

5 Let’s Dance – Bjørn Aaslie

5 Pause – Håvard Rye

5 Mathallens øyne – Nils Johan Føyn

Vi gratulerer!!