Kategoriarkiv: Styremøtereferat

Referat fra styremøte 19. oktober

Styretmøtet ble avholdt i Bytingstua og ble ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Tilstede: Lennart Carlsson, Trygve Nyland Jensen, Nils Johan Føyn,  Halvor Roxrud, Tom Rolf Ingebretson og Bjørn Ruistuen.

 1. Sette dato for årsmøtet 2018: 22. februar 2018.
 2. Medlemsutstillingen 2017: Tom bestiller 20 nye rammer. Leveringsfrist 9.11. Juryen møtes snarlig etterpå. Temaet endres fra «Frogn» til «Mitt nærområde» (altså fra der hver enkelt fotograf bor).
 3. Kalenderen 2018: Ferdigstiller materiellet førstkommende helg.
 4. Utflukter 2018: Diskuterte ulike alternativer
 5. Program 2018: Tom sender utkast til høring blant styremedlemmene.
 6. Digital avstemning mnd bilde: Vi etablerer en årlig konkurranse, åpen klasse, bilder hentet fra arkivet, med elektroniske avstemning blant alle medlemmene. Vi vurderer også om det skal være mulig for almenheten også skal kunne stemme (samarbeid med Amta, etc?)

Referent: br

Referat fra styremøte 24. august

Møtet ble avholdt i Bytingstua.

Tilstede var Kari Skodvin, Lennart Carlsson, Trygve Otto Nyland Jensen, Halvor Roxrud, Tom Rolf Ingebretsson og Bjørn Ruistuen.

 1. Husk NM-frist: Frist 15. september. Styret håper på god deltakelse!
 2. Kalender 2018: Vi utvider fristen til 1. september! Om du ikke klarer å laste opp til Torsteins server, send bildene til drobak.fotoklubb@gmail.com.
  1. Jury: Torstein Gleditsch, Tom Rolf Ingebretsson, Gro Korsmoe og Bjørn Ruistuen.
 3. Bildene til Rotary-boka er levert. Trygve hører med dem hvordan det går.
 4. Tema for årets medlemsutstilling er «Frogn».
  1. Jury: Lennart Carlsson, Torstein Gleditsch, Nils Johan Føyn og Gro Korsmoe.
  2. 5 bilder sendes inn, ingen krav til når bildene er tatt.
 5. Tom forsøker å booke foredrag Luca Kleve-Ruud 5. oktober.
 6. Nytt styremøte 12. oktober kl 17-19.

Referent: br

REFERAT FRA STYREMØTE 8 juni 2017

Styremøtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Til stede var: Nils Johan Føyn, Trygve Nyland Jensen og Kari Skodvin

 1. Det må velges ny turansvarlig.
 2. Tidsplan for årskalender. Tekstarbeidet må skje i siste halvdel av august. Bjørn skal undersøke nærmere med trykkeriet om formatet. Vi har gått ut fra 3:2.
 3. Rotarys visebok: Juryen har valgt ut 36 bilder. Torstein må sørge for at Rotary får tilgang til bildene.
 4. Ut fra en helhetsvurdering av innleverte bilder, økonomi, tidsbruk og engasjement (nevnt i tilfeldig rekkefølge) kommer vi ikke til å gå videre med skrytebokprosjektet. I stedet setter vi Frogn som tema for medlemsutstillingen i desember. Ragne Borge Lysaker har foreslått å lage en «bildekarusell» med bildene. Dette er det mulig å komme tilbake til dersom det er interesse for det. Frist for å søke midler fra Frogn kulturråd er i oktober.
 5. Sommeravslutning 15. juni. Trygve har bestilt bord til 15 pluss/minus på Miramar.
 6. Om vi kan få lagt til rette for det, vil vi gjerne teste digital stemmegivning på Månedens bilde for medlemmer som ikke kan komme til møtet. Vi vil også forsøke å få en annen klubb til å juryere Månedens bilde for oss. Vil eksterne vurdere bildene annerledes enn vi gjør?
 7. Vinnerbilder fra Månedens bilde blir ikke lenger levert med passepartout. Prisen for et innrammet bilde blir dermed kr 250. Det blir ikke åpnet for separat kjøp av rammer fra klubbens lager.
 8. Kari oversender presentasjon av klubben til Tom, så den kan legges ut på foto.no.

 

Referent: Kari Skodvin

REFERAT FRA STYREMØTE 20. APRIL

Styremøtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Tilstede var Nils Johan Føyn, Kari Skodvin, Trygve Nyland Jensen, Halvor Roxrud og Bjørn Ruistuen.

1. Fotokalender: Innleveringsfrist 10. august. 5 bilder pr fotograf. 3×2 i bildeformat (liggende). Bildene leveres på Torsteins server. Viktig at bildene er fra ulike årstider. Motivet er «glansbilder fra hele Norge».
2. Trygve Nyland Jensen og Kari Skodvin oppdaterte forsamlingen på Rotary-prosjektet: Juryen består av Nils Johan Føyn, Gro Korsmoe og Lennart Carlsson eller Torstein Gleditsch. Alt under kontroll så lenge bildene leveres på Torsteins server innen fristen 1. mai.
3. NM: 10 medlemmer har levert inn bilder. Ny rekord! 2 bilder fra hver fotograf plukkes ut til klubb-konkurransen. Kjell Espeseth vil bli spurt om å juryere.
4. Lara Teso, klubbens turansvarlig, flytter til Vestfold. Det må derfor velges ny turansvarlig, som også har plass i styret. Fram til neste årsmøte finner styret en vikar.
5. Ny selvkostpris for kjøp av print: kr 60.

Referent: Bjørn Ruistuen

Referat fra årsmøte 16. februar 2017

Årsmøtet ble avholdt i Bytingstua.

1. 14 medlemmer med stemmerett var til stede. Som møteleder ble Arnt Lerheim valgt ved akklamasjon. Bjørn Ruistuen ble valgt til referent. Innkalling og saksliste (pdf) ble godkjent.

2. Årsmeldingen (pdf) ble vedtatt.
Ved nyttår var det 41 medlemmer i klubben, hvorav 12 nye i 2016.

3. Årsregnskapet ble gjennomgått av Kari Skodvin. Godkjent av revisor Helge Hagerup.

4. Det ble vedtatt at medlemskontingenten for 2017 holdes uendret fra 2016.

5. Ingen innkomne forslag var kommet inn.

6. Valg: Kari Skodvin ble gjenvalgt til kasserer for 2 nye år, Nils Johan Føyn og Trygve Nyland Jensen gjenvalgt til styremedlem. Ricardo Rodrigues ble valgt inn i valgkomiteen. Helge Hagerup ble gjenvalgt som revisor.

Referent: Bjørn Ruistuen

REFERAT FRA STYREMØTE 12. JANUAR

Styremøtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Tilstede: Tom Rolf Ingebretson, Kari Skodvin, Halvor Roxrud, Trygve Jensen Nyland, Nils Johan Føyn og Bjørn Ruistuen.

 1. Fotoklubben har fått VIPPS-konto: 74790.
 2. Status antall medlemmer: 41
 3. Programmet for 2017 ble endelig satt.
 4. Kalenderen for 2016 er blitt godt mottatt av Blomsterringen. Det blir nytt kalenderprosjekt for dem i år også.
 5. Styret ønsker å tilrettelegge for deling av fine nettsider for inspirasjon og læring og vil oppdatere lenkesamlingen. Bjørn Ruistuen samler inn medlemmenes tips i ulike kategorier og oppdaterer siden.
 6. Drøbak Fotoklubb var nominert til Årets fotoklubb i Digital Foto. Saltdal Fotoklubb vant.
 7. Fotoklubben har sagt ja til å bidra med bilder til Rotarys nye sangbok med Drøbakstekster. Kari Skodvin og Trygve Nyland Jensen har påtatt seg å lede prosjektet.

Referent: Bjørn Ruistuen

Referat fra styremøte 8. desember

Styremøtet ble avholdt i Bytingstua.

Tilstede var Tom Rolf Ingebretson, Kari Skodvin, Halvor Roxrud, Nils Johan Føyn, Trygve Nyland Jensen, Lara Teso og Bjørn Ruistuen.

Møtet ble ledet av Tom.

 1. Tom informerte om at klubben nå har fått sin egen Vipps-konto.
 2. For å vise takknemlighet for våre kursholdere ble det bestemt at vi heretter påskjønner disse med en liten oppmerksomhet, som deles ut på juleavslutningen.
 3. Fotoklubben innleder et samarbeid med Rotary Drøbak angående bilder til en sangbok Rotary skal gi ut.
 4. Programmet for 2017 ble satt. Se hele programmet her.
 5. Det innføres et tilleggselement i Månedes bilde-konkurransene framover, for å stimulere til mer enn det rent tematiske. Dette bestemmes fra måned til måned, og kan dreie seg om f.eks kreativitet og komposisjon.
 6. Styret ønsker å presentere ulike kjente fotografer, hvem de er/var, hva de står for, hvilke bilder er de kjente for, osv. Om noen kunne tenke seg å få i oppgave å studere en fotograf og fortelle om sine funn i et møte, ta kontakt med noen i styret.

Møtet ble avsluttet kl 18.50, akkurat tidsnok til å rekke årets julebord på Kumlegården.

Styret takker for i år og ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år! Vi sees allerede 5. januar.

Referent: Bjørn Ruistuen

STYREMØTEREFERAT REFERAT FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

Møtet ble avholdt på Kjøkkenet på Drøbak Kino, ledet av Tom Rolf Ingebretson.

Til stede: Tom Rolf Ingebretson, Trygve Nyland Jensen, Nils Johan Føyn, Kari Skodvin; Halvor Roxrud og Lara Teso (deler av møtet)

1 Medlemsutstillingen 2016 avholdes i desember. Fritt tema, ingen tidsbegrensning for når bildet er tatt. Frist for innlevering av bilder: 15. november. E-post med invitasjon sendt alle medlemmer.
Forslag til jury: Torstein Gleditsch, Nils Johan Føyn og Nina Nesse. Tom spør dem.

2 Nytt skap, helst 1 m bredt og full høyde. Tom sjekker sjappe med brukte kontormøbler.

3 Kjøp/henting av bilder.  Trygve og Kari har laget oversikt over bilder som ikke er hentet og/eller betalt i 2015–16. Kari sender e-post til hver enkelt med svar- og betalingsfrist innen utgangen av november.

4 Lager av rammer. Klubben har per i dag 18 ubrukte rammer, hvorav tre med avvikende mål. Behov for innkjøp av rammer avklares når vi har fått beskjed om hvem som ønsker å betale for innrammet bilde (jf pkt 3).

5 Temaer Månedens bilde i 2017. Tom ber per e-post om forslag til (1) temaer Månedens bilder og (2) utflukter i 2016. Forslagene sendes Bjørn, som samler alt i et vakkert spørreskjema medlemmene kan fylle ut og returnere. Legg inn et kommentarfelt i skjemaet.

6 Skarping av temaer for Månedens bilde.  Engasjert diskusjon – og uenighet – om hvor langt vi skal gå i å definere rammene for et tema. Full tolkningsfrihet for den enkelte, eller skal månedens tema ledsages med en googlet definisjon, slik at alle stiller med en felles forståelse. Det siste kan prøves ut på enkelte temaer.

7 Kalender 2017. Siste korrektur er levert. Kalenderen ser flott ut, og vi sitter igjen med et solid bidrag til kassa.

8 Drøbak skrytebok. Kari sender ut en e-post om dette, og orienterer kort på møtet 3. november. Kjøres som et klubbprosjekt med månedlige oppsummeringer. Vi avgjør i oktober om materialet skal bli bok eller medlemsutstilling i 2017. Kari og Trygve holder i prosjektet.

9 Økonomi. Vi har kr 21 649 på bok per 20.10.16. Innkjøp av rammer og refusjon for print av bilder (Torstein) er ikke inkludert. På pluss-siden kommer salg av bilder etter fjorårets utstilling og Månedens bilder i år. Oppgjør for kalenderen kommer enten i år eller til neste år.

10 Medlemsliste, oppdatering.  Styret har fått en komplett medlemsliste med e-postadresser. Vi har 39 medlemmer pluss to som vurderer å melde seg inn.

11 Utflukter 2017, se pkt 5. Gatefotografering med forutgående innledning ble nevnt. Likeså tur til Tanum i Sverige, som Halvor tidligere har utredet.

12 Frogn kulturråd. Møte i Smia tirsdag 31. januar kl 18:00. Tom, Trygve og Kari stiller.

13 Automatisering av innlevering Månedens bilde.  Tom sender ut en e-post om hvordan man legger inn metadata i Lightroom, pluss prosedyre for innsending av 1., 2. og 3. plass-bilder som skal printes ut. Bjørn legger ut instruksen på nettsiden («Reglene for Månedens bilde»).

Referent

Kari Skodvin

Referat fra styremøte 28. april

Møtet ble avholdt i Bytingstua og ledet av Tom Rolf Ingebretson. Tilstede var også Lara Teso, Trygve Nyland Jensen, Håvard Rye, Kari Skodvin, Halvor Roxrud og Bjørn Ruistuen.

 1. Tom ga en kort status på økonomi og medlemssituasjonen. Klubben har 32 medlemmer pr dags dato.
 2. Klubben ønsker seg bedre lagringskapasitet i klubblokalet og forsøker å få til nytt skap. Tom følger tar kontakt med kommunen.
 3. Tom har bestilt tur til Langedrag 23.-25. september. Informasjon om turen med påmelding sendes ut av Bjørn i nærmeste framtid. Også medlemmenes koner/menn er velkomne til å melde seg på.
 4. Sommeravslutningen legges til Miramar. Avholdes 9. juni kl 19.
 5. Fotoklubben har fått oppdrag med å lage fotokalender for Blomsterringen i 1600 eksemplarer. Økonomien i prosjektet ble gjennomgått og vedtatt. En kalenderkomite ble utpekt: Tom Rolf Ingebretson, Håvard Rye og Torstein Gleditsch. Hvert medlem kan sende inn inntil 5 bilder. Tema: Glansbilder fra Norge. Frist for innlevering er 9. juni. Max kvalitet.
 6. En egen Drøbakkalender blir ikke laget for 2017, men i stedet vurderes det en fotobok fra Drøbak. Trygve og Bjørn R. jobber med saken.

Referent: Bjørn Ruistuen

Referat fra årsmøtet 3. mars 2016

Årsmøtet ble avholdt i Bytingstua, Drøbak kino.

13 medlemmer var tilstede.

1. Helge Hagerup ble valgt til møteleder. Bjørn Ruistuen ble valgt til referent.

2. Innkallingen ble godkjent.

Samtidig ble det foreslått en vedtektsendring til neste årsmøte:

§5 Ordinært årsmøte:
Ordinært Årsmøte avholdes hvert år i løpet av februar eller mars måned og innkalles med minst 14 dagers varsel.

3. Årsmeldingen (pdf) ble godkjent.

4. Regnskapet og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent.

5. Det var 3 innsendte saker til årsmøtet:

5 A. Vedtektsendring: Styret utvides med en person som har særlig ansvar for ekskursjoner og turer. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5 B. Medlemmene forplikter seg til å kjøpe print eller innrammet bilde av eget/egne bidrag som antas til medlemsutstillingen.

Forslaget ble diskutert og vedtatt med følgende endring: Medlemmene forplikter seg til å kjøpe print av eget/egne bidrag som antas til medlemsutstillingen. (For tiden er kostnaden kr 50 pr bilde.)

5 C. Vinner av 1., 2. og 3. plass i Månedens bilde mottar print av eget bilde gratis. Ordningen med at førstepremievinner får sitt eget bilde med ramme bortfaller. Vedtatt.

6. Satsen for medlemsavgiften for 2016 ble satt til kr 400,- for ordinære medlemmer, kr 200,- for medlemmer under 26 år. Halv pris om innmeldingen skjer etter 1. juli.

7. 7 personer stod på valg i år. Valgkomiteen innstilte som følger:

 • Styrets leder: Tom Rolf Ingebretson gjenvelges for 2 år.
 • Sekretær: Bjørn Ruistuen gjenvelges for 2 år.
 • Turansvarlig: Lara Teso velges for 2 år.
 • Varamedlem: Halvor Roxrud gjenvelges for 2 år.
 • Varamedlem: Håvard A. Rye velges for 2 år.
 • Valgkomitèmedlem: Arne Lerheim velges for 2 år.
 • Revisor: Helge Hagerup velges for 1 år.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

Følgende medlemmer stod ikke på valg i år:

 • Kasserer: Kari Skodvin
 • Styremedlem: Nils Johan Foyn
 • Styremedlem: Trygve Nyland Jensen
 • Valgkomitèmedlem: Bjørn Aaslie

Referent: Bjørn Ruistuen