Medlemsmøte 21. mars 2013

Kåring av månedens bilde med tema «B&W». Det var mange gode bilder og særdeles jevnt i toppen. Vi så på bilder med samme tema fra Drammen Fotoklubb.

Det ble bestemt at fotoutflukten 20. april skal gå til Gamlebyen i Fredrikstad. Det var 8 medlemmer til stede på møtet.

Program 2013

21. mars: Medlemsmøte m/ månedens bilde – Tema: «B&W»

4. april: Medlemsmøte

20. april: Fotoutflukt til Gamlebyen i Fredrikstad

2. mai: Medlemsmøte m/ månedens bilde

16. mai: Medlemsmøte – AVLYST

30. mai: Fotoutflukt

13. juni: Medlemsmøte m/ månedens bilde og sommeravslutning

5. september: Medlemsmøte m/ månedens bilde

21. september: Fotoutflukt (vi inviterer med en annen fotoklubb)

3. oktober: Medlemsmøte m/ månedens bilde

17. oktober: Medlemsmøte

31. oktober: Medlemsmøte – Tema: Portrettfotografering med forskjellig lys

14. november: Medlemsmøte m/ månedens bilde

28. november: Medlemsmøte

12. desember: Medlemsmøte m/ månedens bilde og juleavslutning

Medlemsmøte 30. august 2012

Månedens bilde: «Sommeren 2012».
Åtte medlemmer sendte inn 22 bilder. Alle de innleverte bildene kan du se her.

Frogn-bilder
Her var det kommet inn et relativt beskjedent antall bilder.

Teknisk kvarter
Nils Johan Føyn tok for seg «HDR». Mye av tiden gikk med til å gå gjennom HDR Efex Pro.

Referat fra årsmøte i Drøbak Fotoklubb 7. oktober 2010

Helge startet med å ønske alle velkommen og tilstede var ca 30 medlemmer. Mange var nye i forhold til første møte, slik at det ble informert om innkalling og vedtekter til de som ikke hadde fått dette tilsendt. Alle fra interimstyret var til stede.

Møteleder ble Helge Hagerup og som referent ble Bjørn Aaslie valgt.
Deretter ble dagsorden og innkallingen godkjent kun med en endring av ordstyrer selv, som hadde glemt et punkt med godkjenning av foreslåtte vedtekter.

Dette ble notert og dagsorden ble som følger:
1.Konstituering av møtet
Valg av møteleder
Valg av referent
Godkjenning av dagsorden og innkalling
2.Godkjenning av vedtekter
3.Valg
Valg av leder
Valg av fire styremedlemmer
Valg av varamedlemmer
Valg av valgkomite
Valg av revisor
4.Fastsetting av kontingent

Helge gikk igjennom forslag til vedtekter som var vedlagt innkallingen. Paragraf 7 ble foreslått endret til direktevalg på leder, kasserer og sekretær, og at paragraf 5 rettes opp i samsvar med dette. Det ble foreslått at kasserer og sekretær ble valgt for 1 år denne gangen, jamfør paragraf 5. Dette ble enstemmig vedtatt, og vedtektene ble godkjent med disse endringer.

Neste punkt på dagsorden var valg av styre, og følgende ble foreslått:

Leder: Håvard Sæbø
Kasserer: Tom Skårvin
Sekretær: Helge Hagerup (deler funksjonen med Wenche Engebrethsen)
Medlem: Wenche Engebrethsen
Medlem: Bjørn Aaslie
Varamedlem: Lars Rasmussen og Per Tingulstad (var ikke tilstede)
Valgkomite: Mariann Leines Dahle og Torunn Mostrøm
Revisor: Leif Reidar Røkkum

Hver av de foreslåtte kandidatene presenterte seg selv, og deretter ble de valgt uten motkandidater. Helge presenterte Per Tingulstad og gikk god for hans ønske om å delta i styret.

Siste punkt på dagsorden var fastsetting av kontingent, og her hadde interimstyret foreslått kr. 200,- Dette ble foreslått hevet til 300,- evt. til 250,-. Etter avstemming ble kontingenten satt til kr. 250,- pr år for alle medlemmer.

Årsmøte ble så hevet.

Referent
Bjørn Aaslie

%d bloggere like this: